Alle regionale West- Vlaamse wedstrijden zijn t/n 30 juni afgelast wegens coronavirus!

De wedstrijd 1.12b te Kruiskerke op zondag 6/9/2020 gaat toch door. Deze werd verkeerdelijk geschrapt.

In nieuwe berichten vindt uw de nieuwe aangepaste coronakalender vanaf 01/08.